Saturday, November 15, 2014

Insinerator: KTI gesa menteri adakan forum terbuka

KUALA LUMPUR: Jawatankuasa Bertindak Kuala Lumpur Tak Nak Insinerator (KTI) menyeru Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan mengadakan forum terbuka untuk membincang keperluan membina loji pembakaran.

Memandangkan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Rahman Dahlan banyak kali menyalahkan pihak anti loji pembakaran menyebarkan maklumat yang kurang tepat untuk menakutkan masyarakat terhadap loji pembakaran, KTI meminta menteri mengadakan forum atau perbahasan terbuka, supaya kedua-dua pihak dapat bersama-sama membincangkan keperluan projek pembakaran tersebut.

Tiga orang ahli KTI menghadiri program ‘Hari Kitar Semula Kebangsaan 2014’ yang diadakan di Taman Tasik Seri Serdang pagi ini, untuk menyerahkan surat rasmi yang meminta forum terbuka kepada menteri.

Oleh sebab menteri tidak hadir, surat rasmi tersebut telah diterima oleh wakil menteri – Ketua Setiausaha Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Arfah Abdul Razak.(Foto atas)

KTI dalam satu kenyataan menyatakan selain daripada itu, oleh kerana sesi penerangan terhadap projek loji pembakaran yang diadakan oleh kerajaan sebelum ini hanya mengumum dan menjemput sebahagian penduduk tempatan, KTI juga mengemukakan permintaan dalam surat itu supaya kementerian tersebut mengadakan dialog bersama dengan penduduk Jinjang, Kepong dan Batu, mendengar suara penduduk tempatan dengan ikhlas, tanpa mengehadkan jumlah kehadiran.

Datuk Seri Arfah mewakili menteri membaca ucapan daripada menteri pagi ini. Menteri sekali lagi menyalahkan setengah pihak menyebarkan maklumat tidak tepat, menakutkan masyarakat supaya menolak loji pembakaran.

Dalam ucapan menteri, menteri menyatakan kerajaan akan berusaha untuk memberi maklumat yang tepat kepada masyarakat mengenai keperluan pembinaan kemudahan Waste to Energy.

KTI telah banyak kali menyerah surat kepada menteri untuk mengadakan dialog. Malangnya, KTI tidak pernah menerima balasan daripada menteri. KTI berasa dilayan secara tidak adil terhadap teguran menteri yang disebut atas.

KTI berharap menteri boleh mendengar suara tentangan rakyat dengan ikhlas, dan membincangkan keperluan projek loji pembakaran dengan mengadakan forum atau perbahasan terbuka.

Selain daripada itu, menteri juga menyatakan kepentingan 3R dalam ucapan beliau. KTI rasa projek loji pembakaran sampah mengingkari matlamat 3R, kerana loji pembakaran menjadi bahan-bahan yang boleh dikitar semula kepada abu yang toksik.

KTI tulus hati berharap menteri dapat memenuhi tanggungjawab beliau, membolehkan segala maklumat tentang projek pembakaran disebarkan secara terbuka, dan memberi penduduk tempatan kuasa untuk membuat keputusan yang bijaksana bersama-sama dengan kerajaan. 

No comments:

Post a Comment