Monday, October 15, 2012

Berapa tahanan ISA terkini, bila dibebaskan


Ahli Parlimen Rantau Panjang, Siti Zailah Mohd. Yusoff minta Menteri Dalam Negeri menyatakan kedudukan terkini mangsa tahanan ISA yang masih ditahan dan bila mereka akan dibebaskan setelah Akta ISA dihapuskan.


Beliau mengemukakan pertanyaan bagi jawan lisan itu di Dewan Rakyat, hari ini.

Pertanyaan-pertanyaan daripada ahli-ahli parlimen PAS hari ini sebagaimana di bawah.

Mohd. Nasir Zakaria [Padang Terap] minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air menyatakan:-
(a) tarif terkini elektrik untuk semua kategori pengguna; dan
(b) bila dan bagaimana pelarasan tarif dilakukan oleh TNB dan nyatakan tahun pelarasan dilakukan.

Muhammad Husain [Pasir Puteh] minta Menteri Kerja Raya menyatakan jenis bantuan yang diberikan bagi membantu Kerajaan negeri Kelantan membina lebuh raya Kota Bharu - Kuala Krai dan sebuah stadium bola sepak yang bersesuaian dengan keperluan negeri itu sekarang.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor] minta Perdana Menteri menyatakan tindakan Kerajaan mengenai kekhuatiran Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (REHDA) tentang kedudukan bekalan (availability) perumahan yang mampu milik(affordable housing RM150,000-RM300,000khususnya di Lembah Klang, sementara menyaksikan penggunaan tanah-tanah milik kerajaan membangunkan projek-projek mewah bersifat 'high-end' termasuk projek multi-bilion Tun Razak Exchange.

Datuk Taib Azamudden Md Taib [Baling] minta Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri menyatakan:-
(a) pencapaian yang telah diperoleh SME CORP Malaysia, SME Bank dan MARA dalam pembangunan IKS di Baling; dan
(b) senaraikan program-program usahawan dan kerjasama strategik jabatan-jabatan Kerajaan berkaitan bagi menjayakan pencapaian ini.

Salahuddin Ayub [Kubang Kerian] minta Menteri Luar Negeri menyatakan mengapa Kerajaan menyerahkan Blok L & M kepada Brunei Darussalam sedangkan dalamProduction Sharing Contract Petronas dengan jelas menunjukkan bahawa Blok L dan M telah diberikan kepada Murphy Oil oleh Petronas untuk diterokai dan adakah penyerahan kepada Brunei itu berlaku kerana Petronas cuai atau adakah Kerajaan Malaysia yang melakukan kesalahan.

Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [Jerai] minta Menteri Pengangkutan menyatakan berapakah jumlah pelaburan dua (2) syarikat yang mengendalikan pemasangan kamera untuk Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) di seluruh negara.

No comments:

Post a Comment