Friday, March 7, 2014

INILAH HAKIM MAHKAMAH RAYUAN,,ADAKAH MEREKA BACA HADIS NABI.


       Foto sekadar hiasan:Hakim Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman ke atas DS Anwar Ibrahim.
(Klik)At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W bersabda:
“Hakim itu ada tiga kategori. Satu kategori hakim masuk syurga, manakala dua kategori hakim lagi masuk neraka. Hakim yang berilmu pengetahuan dan kemudian mengadili (kes) dengan keilmuannya maka dia masuk syurga. Manakala hakim yang mengadili tanpa ilmu (tentang kes yang diadilinya) maka dia masuk neraka. Begitu juga hakim jahil yang mengadili kes berteraskan kejahilannya maka dia juga masuk neraka.”
At-Tirmidzi: 1244
Dalam perlaksanaan pola perundangan yang adil pun hanya satu kategori hakim yang
 dapat masuk syurga, maka apatah pula halnya dalam pola perundangan yang zalim.
 Pastinya tiada hakim yang selamat. Bahkan semuanya ke neraka, wal’iyazubillah (mohon
 berlindung dengan Allah).
Tanggungjawab hakim tidak berakhir dengan menjatuhkan hukuman di dunia ini sahaja.
 Malah hakim akan dibawa ke hadapan pengadilan Ilahi di akhirat kelak. Allah S.W.T berfirman:
Maksudnya: “Dan Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil, pada hari
Kiamat; maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun; dan jika amalnya

itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya Kami akan mendatangkannya

untuk dihitung: dan cukuplah Kami sebagai Penghitung.”
Al-Anbiya’: 47
klik info hakim masuk neraka. 

No comments:

Post a Comment