Friday, March 7, 2014

IT PAS permudah Sabah dapat maklumat

Kembara IT Sabah 2014 bagi Zon Pantai Timur pada kali ini melibatkan empat kawasan meliputi Tawau, Kalabakan, Silam dan Sempoerna.
Terdahulu, Jabatan IT telah membangunkan Spokas (Sistem Pengurusan Organisasi dan Keahlian PAS), SiSPro (Sistem Integrasi Sepadu Pemilih, Rakyat dan Organisasi), SSDP (Sistem Semakan Daftar Pemilih), Smspro (Sistem Mesej Sepadu Pemilih dan Rakyat Online) dan Pas TnG (touch n Get), radio hijau.fm dan Webtv serta ePaper. Semua ini dapat memudahkan ahli-ahli PAS mendapat dan menyebarkan maklumat secara Mobile.

Kembara IT 2014 pada kali ini diuruskan oleh Fatmawati Yusof, pengerusi Lajnah ICT Pas Sabah.

Kembara yang berlangsung selama empat hari iaitu dari 7 - 10hb Mac 2014. Jabatan IT Negeri (JITN) PAS Sabah turun ke kawasan berkenaan untuk mengaudit dan meninjau secara dekat perlaksanaan aplikasi-aplikasi IT yang telah dibangunkan oleh Jabatan IT PAS (JITP).

Tiga panel yang terlibat dalam program audit dan pemantauan kepada empat kawasan Zon Pantai Timur ialah Suhaimi Embong, Pengarah IT PAS, Wan Asrul Affendi Muhamad, Pengarah IT Pemuda dan Raimin Mustapha, AJK IT juga mantan Pengarah It PAS Sabah.

No comments:

Post a Comment