Sunday, October 9, 2011

Hasil judi/arak juga termasuk kumpulan wang yang di satukan !!siapa kesah?

Haktuih!!!!
BUDGET BELANJAWAN YG NAJIB UMUMKAN SMALAM ADALAH WANG DARI KUMPULAN WANG YG DI SATUKAN.

DARIMANAKAH SUMBER WANG YG DISATUKAN ?.

TAHUKAH ANDA,SELAIN DARI CUKAI DAN SUMBER HALAL YANG LAIN.WANG TERSEBUT JUGA BERCAMPUR DENGAN SUMBER YG TIDAH HALAL IAITU HASIL WANG JUDI..

INI FAKTANYA..UMNO..JANGAN NAK NAFIKAN..

Hasil Judi Negara mulai tahun 2000 hingga September 2010
Posted on Disember 8, 2010 by Pelapor

Puan Siti Zailah Binti Mohd. Yusuff (Rantau Panjang) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah pendapatan negara sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 dari sumber pendapatan dari hasil lesen judi yang dikeluarkan dan jumlah perbelanjaan terperinci yang telah digunakan dari hasil pendapatan lesen judi tersebut.

JAWAPAN BERTULIS:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah hasil yang disumbangkan oleh sektor perjudian kepada negara dari tahun 2000 hingga 30 September 2010 adalah seperti berikut:
Tahun Jumlah (RM)
2000 1,958,380,415.89
2001 1,972,252,986.48
2002 1,922,115,807.36
2003 1,797,401,240.15
2004 1,849,176,119.10
2005 1,984,615,754.74
2006 2,266,814,152.52
2007 2,416,963,021.54
2008 2,561,892,892.66
2009 2,606,378,658.57
Sehingga 20 September 2010 1,952,406,090.08

2. Untuk makluman Yang Berhormat selanjutnya, kesemua hasil perjudian tersebut dimasukkan sebagai hasil ke dalam Kumpulan Wang Disatukan. Hasil dalam Kumpulan Wang Disatukan ini digunakan sebagai sumber perbelanjaan mengurus dan membangun Negara tanpa disasar kepada sesetengah golongan saha
ja.

No comments:

Post a Comment